ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các quy tắc sau trước khi tham gia thành viên:
Bạn đồng ý hợp pháp tại quốc gia của mình để tham gia chương trình và trong mọi trường hợp, độ tuổi tối thiểu phải từ 18 trở lên.
Trang web này không có sẵn cho công chúng và được giới hạn cho các thành viên và cá nhân được mời cá nhân.
Chương trình này được miễn trừ khỏi Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, Đạo luật Công ty Đầu tư Hoa Kỳ năm 1940, và tất cả các quy tắc, quy định và sửa đổi khác. Chúng tôi không phải là công ty bảo hiểm FDIC.
Ngoài ra, chúng tôi không phải là một ngân hàng hoặc công ty bảo mật được cấp phép.
Tất cả dữ liệu do thành viên Beemarts.vn cung cấp sẽ được sử dụng riêng tư và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Ngoài ra, Beemarts.vn không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
Thành viên đồng ý rằng Beemarts.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Khoản đầu tư của bạn có thể gặp nguy hiểm và Beemarts.vn không đảm bảo sẽ hoàn lại tiền cho các thành viên. Việc nắm giữ cuối cùng của Beemarts.vn đồng ý rằng giao dịch chỉ có thể được thực hiện thông qua P2P. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu bạn có thể thấy trên Trang web được coi là thông tin và các vấn đề đào tạo, không phải là lời khuyên đầu tư.
Beemarts.vn có quyền thay đổi các quy định, lệ phí và chính sách của chương trình vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định của mình, tôn trọng sự an toàn và hoàn chỉnh của thành viên. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy nhất là xem xét các điều khoản và điều kiện sử dụng tại thời điểm này.
Beemarts.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hay chi phí nào phát sinh từ việc thành viên sử dụng trang web. Bạn sẽ không sử dụng Trang web này một cách bất hợp pháp và bạn đồng ý tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia và quốc tế.
Thành viên không thể xác định giá của Beemarts.vn và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức hành động nào vi phạm trật tự giá hoặc gây thiệt hại cho Beemarts.vn. Người vi phạm sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi chương trình.
Tên đăng nhập
Email
Điện thoại
Họ và tên
Mật khẩu đăng nhập
Mật khẩu giao dịch
Người giới thiệu