Đơn Hàng COMBO - AFFILIATE

Gói NPP BIONINE - (100 triệu)

Mã sản phẩm:
140,000,000đ
Quyền lợi NPP:


Thông tin sản phẩm
  • Quyền lợi NPP A:

1>  Được nhận sản phẩm BIONINE tổng giá trị : 140 triệu

2> Lương KPI/App là 2,5 triệu X 12 tháng:            30 triệu

3> Quà tặng khai trương (Filde đính kèm):            10 triệu

4> Biển bảng quảng cáo NPP:                                2,5 triệu

5> Khoá học tập huấn NPP:                                    1 triệu

6> Bàn bán hàng Samling BIONINE:                      1 triệu

7> Hoa khai trương NPP:                                        500K

........................................................................................

TỔNG NPP ĐƯỢC NHẬN: 185 TRIỆU

Quyền lợi NPP A: (Quyền lợi gia tăng đồng hành cùng công ty)

1> Được tặng 1000 CP 

2> Được nhận 30%/12t (Đại lý tiêu dùng trên địa bàn quận mình có 100 người thì NPP được 72 triệu 

Trân trọng!

Sản phẩm tương tự

COMBO - ĐẠI LÝ (10 Triệu)

13,000,000đ

COMBO TRẢI NGHIỆM NAM (1 triệu)

1,200,000đ

COMBO TRẢI NGHIỆM NỮ (1 triệu)

1,200,000đ

Ruawchén BIONINE - Quà tặng 100ml

Liên hệ
footer

0942.846.636